Spaarndammerhart

Op het terrein van de voormalige Spaarndammerschool zijn 76 woningen gerealiseerd, in de sociale huursector en voor middeninkomens. In navolging van de architectuur van de Amsterdamse School zijn er kunsttoepassingen aangebracht in de poorten, waar in het metselwerk in reliëf teksten zijn opgenomen die refereren aan het wezen van de buurt. Ook in de bestrating zijn tekstregels opgenomen.