Nederlands Hervormde Kerk

De kerk wenst een nieuw te bouwen ruimte te creëren, waarin groepen tot ca. 200 personen ontvangen kunnen worden. Ten behoeve van de ruimtelijke samenhang en gewenste functies in de bestaande bouw is een arcade annex kloostergang ontworpen, als wand van de binnenhof. Achter de arcade worden de voorzieningen gesitueerd. Bij de planvorming is het essentieel  het monumentale karakter van de kerk te behouden.