Herstructurering Den Haag Zuid West

Herstructurering van ca. 1.030 woningen in Den Haag Zuid West, leidend tot een waardestijging van alle woningen in Zuid West en een verbetering/behoud van de sociale woningvoorraad in dit gebied.

Quick scan van mogelijk realiseerbare woonprogramma’s, alsook grond- en vastgoedberekeningen voor de nieuwbouw en renovatie