Kosten- en procesmanagement

Kostenmanagement en -advies

De enige zekerheid is de verandering… Daarom is een advies pas werkelijk zinvol wanneer het aansluit op wat de markt dagdagelijks met zich brengt. VGG is synoniem voor goed doordacht, oplossingsgericht en ‘to the point’. Wij verkiezen weten dankzij accurate marktkennis boven ‘kant-en-klare’ modelmatige invuloefeningen. En wij kijken altijd verder dan onze neus lang is…

Onze kennis van processen, techniek én actuele kostenkennis helpt het gat tussen ontwikkelen en bouwen te overbruggen. Dat is de rol van VGG! Sturen op een maakbaar en haalbaar project, waaraan iedereen zich kan committeren en trots op kan zijn. Natuurlijk zijn calculaties daarbij onmisbaar. Deze vormen een sturingsmechanisme, een vertrekpunt. Het is geen eindresultaat. Dat maakt ons tot een adviesbureau, géén calculatiebureau. En door elke dag midden in de markt te staan en informatiestromen te monitoren (vanuit ontwikkelende, uitvoerende én toeleverende partijen) garanderen wij de marktconformiteit van ons advies.

Als geen ander zijn wij in staat de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te bepalen of vastgelopen plannen weer vlot te trekken. Met onder meer programmawijzigingen, planoptimalisaties en realistische opbrengsten werken wij naar een oplossing waarmee er weer op verantwoorde wijze gebouwd en verbouwd kan worden.

Procesmanagement

Steeds vaker is het VGG die in de voorbereidingsfase de lijnen uitzet en bewaakt om beoogde kwaliteiten te garanderen in het verdere proces. Dat gaat verder dan de inbreng van bouwkosten expertise. Initiërend, probleemoplossend en dynamisch procesmanagement om een meerwaarde te creëren in de aanloop naar het uiteindelijke bouwproduct. Dus, te komen tot een optimale kosten/kwaliteit verhouding, voor zowel de realisatie als straks voor het beheer.

Interesse? Neem contact met ons op.