Kosten- en procesmanagement

Kostenmanagement

In alle planstadia levert VGG Adviseurs financiële onderbouwingen voor haar advies: van grondexploitaties, haalbaarheidsstudies tot en met directie- en inschrijfbegrotingen. We gebruiken daarbij uiteenlopende, in eigen beheer ontwikkelde, modellen en kostenbestanden. Hoeveelheden worden digitaal gemeten en in kaart gebracht, dan is duidelijk wat waar gerekend is.

Door elke dag midden in de markt staan en informatiestromen te monitoren vanuit ontwikkelende, uitvoerende en toeleverende partijen garanderen wij de marktconformiteit van ons advies.

Als geen ander zijn wij in staat de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te bepalen of vastgelopen plannen weer vlot te trekken. Met onder meer programmawijzigingen, planoptimalisaties en realistische opbrengsten werken wij naar een oplossing waarmee er weer op verantwoorde wijze gebouwd en verbouwd kan worden.

Procesmanagement

Steeds vaker is het VGG die in de voorbereidingsfase de lijnen uitzet en bewaakt om beoogde kwaliteiten te garanderen in het verdere proces. Dat gaat verder dan de inbreng van bouwkosten expertise. Initiërend, probleemoplossend en dynamisch procesmanagement om een meerwaarde te creëren in de aanloop naar het uiteindelijke bouwproduct. Dus, te komen tot een optimale kosten/kwaliteit verhouding, voor zowel de realisatie als straks voor het beheer.

Interesse? Neem contact met ons op.