Grondwaarde

Voorcalculatie residuele grondwaarde

In onze visie is de grondexploitatie hét instrument om sturing te geven aan gemeentelijk huisvestingsbeleid. Maar, hoe kan snel en eenvoudig de actuele grondprijs bepaald worden? Een grondquote is eenvoudig, maar geeft vaak geen marktconforme prijs. Terwijl de residuele grondwaarde wel een marktconforme prijs geeft, maar niet eenvoudig en snel werkt.

VGG heeft een alternatieve methodiek ontwikkeld, de zogenaamde residuele voorcalculatie. Dit “grondkostenmodel” geeft – middels referentiewoningen die gemuteerd worden voor de beoogde planontwikkeling en voorafgaand aan de uitgifte van grond – reële kaders mee. Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij eerst een plan ontwikkeld wordt, waarna discussie over de residuele grondwaarde wordt gevoerd. Met de ontwikkelde (maatwerk) methodiek heeft de gemeente de regie meer in eigen handen en kan dus snel een reële residuele grondwaarde worden vastgesteld. Op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten en het gewenste woningprogramma, op project- en gebiedsniveau. Bovendien is het model inzetbaar voor een snelle, betrouwbare voorcalculatie van de grondopbrengsten.

Ons model is onder andere bij de gemeenten Haarlemmermeer en Apeldoorn in gebruik en daarmee een belangrijke pijler in hun grondbeleid.

Interesse? Neem contact met ons op.