Grondkosten

Voorcalculatie residuele grondwaarde

In onze visie is de grondexploitatie hét instrument om sturing te geven aan gemeentelijk huisvestingsbeleid. Maar, hoe kan snel en eenvoudig de actuele grondprijs bepaald worden? Een grondquote is eenvoudig, maar geeft vaak geen marktconforme prijs. Terwijl de residuele grondwaarde wel een marktconforme prijs geeft, maar niet eenvoudig en snel werkt.

VGG heeft een alternatieve methodiek ontwikkeld, de zogenaamde residuele voorcalculatie. Met dit maatwerkmodel kan snel een reële residuele grondwaarde worden vastgesteld. Op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten en het gewenste woningprogramma en op project- en gebiedsniveau. Bovendien is het model inzetbaar voor een snelle, betrouwbare voorcalculatie van de grondopbrengsten. Dit voor de vaststelling van de grondexploitatie op lokaal, gemeentelijk en provinciaal niveau.

Een marktconforme residuele grondwaarde is het evenwicht tussen enerzijds bouwkosten en vrij-op-naamprijzen. Anderzijds de invulling van de vraag c.q. behoeften in de markt.
Een gemeente kan de regie in handen houden, voorafgaand aan de gronduitgifte. Referentiewoningen die een goede afspiegeling vormen van het gemeentelijk woningbeleid staan centraal in het model.

Een aantal gemeenten heeft dit model in gebruik. Daarnaast passen wij het model zelf toe bij de beantwoording van vragen die bijv. gemeenten stellen.

Interesse? Neem contact met ons op.