Exploitatieberekeningen

De bepaling van de financiële haalbaarheid van een locatieontwikkeling vraagt om een goede inschatting van kosten en opbrengsten.  En ook van risico’s en mogelijkheden in de exploitatieberekeningen. Dus géén globale kengetallen, maar  actuele, projectspecifieke referenties en -kenmerken gebruiken.

Welke maatregelen zijn vervolgens nodig om de ontwikkeling daadwerkelijk haalbaar te maken? VGG Adviseurs heeft diverse methodieken voor exploitatieberekeningen ontwikkeld. Zo is een berekening van de investeringsruimte opgezet. Deze verheldert de mogelijkheden om een project aan een belegger aan te bieden. Wij maken een analyse van de volledige vastgoedexploitatie, kosten en opbrengsten. En is er de mogelijkheid diverse scenario’s voor te stellen.

Interesse? Neem contact met ons op.