Bouwkostenramingen en begrotingen

In elk planstadium kan er behoefte zijn aan een accurate bepaling van de aanneemsom. In een vroege planfase is het de kunst een zo exact mogelijke benadering van de bouwkosten te geven. Dat doen we door gefundeerde aannamen te doen en posten voor onvoorzien, invloed marktwerking e.d. niet als ‘sluitstuk’ te zien om tot een beoogd bedrag te komen. Aan elke raming of begroting voegen wij planoptimalisaties toe, met de doelstelling het plan optimaal en binnen budget gerealiseerd te krijgen.

Budget aanneemsom eengezins- en meergezinswoningen

Met het budgetmodel kunnen de aanneemsom en de te verwachten meerjaren onderhoudskosten van een project eenvoudig berekend worden. Het model biedt de mogelijkheid te budgetteren op basis van een eigen programma, eigen kwaliteitseisen en specifieke plankenmerken.

Binnen het budgetmodel voor zowel eengezins- als meergezinswoningen zijn diverse woningtypologieën opgenomen, op elementbasis afgeprijsde referentiewoningen. In het model kan op eenvoudige wijze het woonprogramma worden ingevoerd wat leidt tot een basis aanneemsom. Door invulling van de plan specifieke kenmerken en kwaliteiten worden niet alleen de uiteindelijke aanneemsom voor het project berekend, maar ook de verwachte meerjaren onderhoudskosten. Het is ook mogelijk de bijkomende kosten te berekenen, waarna de stichtingskosten (exclusief grondkosten) bekend zijn.

Stichtingskosten

Waar het budgetmodel focust op de aanneemsom en bijkomende kosten, kan met het stichtingskosten model de residuele grondwaarde worden berekend c.q. ontstaat de beschikbare aanneemsom op basis van grondquotes. E.e.a. in relatie tot de verkoop- en/of huuropbrengsten.