Aannemersselecties en aanbestedingen

Traditionele aanbestedingen zijn verleden tijd: geen bestek met uitgewerkte tekeningen meer die omschreven wat de aannemer moet realiseren. Er is behoefte aan een tijdige inbreng van expertise vanuit marktpartijen, zeker wanneer zijn technische- en uitvoeringskwaliteiten nodig zijn om een project te kunnen realiseren.

VGG Adviseurs formuleert deugdelijke uitvragen voor aannemersselecties. De rode draden daarbij zijn:
– de kennis en ervaring van de aannemer en planteamleden maximaal benutten
– eventuele planrisico’s tijdig inzichtelijk hebben
– budget gestuurde oplossingen.
Zowel opdrachtgevers, planteamleden als aannemers spreken van een positieve en constructieve aanpak. Waarom? Omdat het wezenlijk invulling geeft aan ieders behoeften en verwachtingspatronen.

Eigentijdse aanbestedingen zullen gebaseerd moeten zijn op volledige en juiste stukken, dus met maakbare detailleringen en een uitgewerkt installatieconcept. En voorafgaand aan de aanbesteding een marktverkenning houden: welke aannemers hebben voldoende productiecapaciteit om aan de aanbesteding mee te kunnen doen?

Interesse? Neem contact met ons op.