Aannemersselecties en aanbestedingen

Traditionele aanbestedingen zijn verleden tijd: geen bestek en uitgewerkte tekeningen meer die omschreven wat de aannemer moet realiseren. Er is juist behoefte aan een tijdige inbreng van expertise vanuit marktpartijen. Niet alleen om faalkosten te reduceren, maar ook om transparanter samen te werken voor een betere en snellere afstemming tussen betrokkenen. Aannemers worden in een eerder stadium gevraagd met hun kennis en kunde aan te sluiten voor een gezamenlijke, verdere uitwerking.
Dit vereist een geheel andere visie op de formulering van een deugdelijke uitvraag.

VGG Adviseurs formuleert (maatwerk) uitvragen voor aannemersselecties. De rode draad daarbij is de kennis en ervaring van de aannemer en planteamleden maximaal te benutten en eventuele planrisico’s inzichtelijk te hebben. Zowel opdrachtgevers, planteamleden als aannemers spreken van een positieve en constructieve aanpak. Waarom? Omdat het wezenlijk invulling geeft aan de behoeften en verwachtingspatronen.

Interesse? Neem contact met ons op.