Diensten

De drive om onszelf continue te verbeteren, met creativiteit en ervaring

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben een nieuwe werkelijkheid teweeg gebracht. Daarin is “verandering” een constante geworden.
Intussen bepaalt niet het aanbod maar de vraag wat gebouwd of verbouwd moet worden. Ontwikkelen en bouwen vindt plaats in een groot spanningsveld: investeerders hebben meer financiële armslag, bouwers kunnen de productie nauwelijks bijbenen terwijl prijzen stijgen, huizenkopers kunnen tegen een lage rente lenen maar onder strenge hypotheekvoorwaarden en corporaties blijven worstelen met beperkte investeringsmogelijkheden.
Kortom, individuele belangen moeten meer dan ooit een gezamenlijk doel dienen: maakbaar, haalbaar en afzetbaar.

Andere accenten…

Het houdt in dat niet alleen met een andere bril naar het eindproduct wordt gekeken. Zowel in de voorbereidings- als uitvoeringsfase moeten andere accenten gelegd worden:

  • De contractsituatie: opdrachtgevers verleggen steeds eerder verantwoordelijkheden en risico’s naar de aannemer. Partijen komen in een geheel nieuwe verhouding tot elkaar te staan;
  • De rekenkundige onderbouwingen: instrumenten waarmee kosten, opbrengsten etc. worden bepaald moeten -in alle planstadia- de actuele marktsituatie raken om op de juiste wijze te kunnen sturen. Starten met ruime financiële bandbreedtes en deze gaandeweg aanscherpen is vragen om problemen;
  • Innovatie en efficiency: met een marktconform referentiekader en ruimte voor innovatie/efficiency moet oplossingsgericht handelen ieders verantwoordelijkheid zijn.

diensten

Pro-actief

VGG Adviseurs neemt het voortouw om nieuwe wegen in te slaan, passend bij de omstandigheden en opgaven van het moment. Bij complexe projecten bundelen wij onze kennis met andere adviesbureaus, bijv. constructies, bouwfysica, installaties etc. Zo streven wij ernaar een optimaal product te leveren. Binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden en met een acceptabele kosten/kwaliteitsverhouding, voor alle betrokkenen.

Interesse? Neem contact met ons op.