Onafhankelijk en oplossingsgericht vastgoed advies

VGG Adviseurs heeft de jarenlange ervaring en deskundigheid om ontwikkelaars, bouwers, corporaties, architecten en gemeenten te voorzien van (bouw)kosten- en procesgericht vastgoed advies. In een continue veranderende markt kunt u van ons doordachte, marktconforme, vooruitstrevende, oplossingsgerichte, no-nonsense kostentechnische en procesgerichte adviezen verwachten. Samenwerking -met opdrachtgevers, overige adviseurs en uitvoerende partijen-  is hierbij het sleutelwoord!
de initiatieffase tot en met de beheerfase, van grondexploitatie tot contractvorming: op het vlak van huisvesting, kantoren, parkeervoorzieningen, onderwijs, zorg en cultuur.
En ongeacht of het klein- of grootschalige projecten betreft dan wel nieuwbouw, onderhoud/renovatie of een combinatie ervan.

VGG profileert zich als de neutron tussen de andere krachten in het spectrum van vastgoed ontwikkeling en beheer: neutraal gebied biedt het platform voor het creëren van oplossingen waarin haalbaarheid en maakbaarheid centraal staan.

Sinds 2021 maakt VGG onderdeel uit van ESG-Tech, waarbinnen ook Alphaplan en de Omniform Group vertegenwoordigd zijn: http://www.esg-tech.nl

Casa Nova & The Muse

Rotterdam

Naast "The Muse" verrijst de Casa Nova. De driehoekige woontoren omvat 110 appartementen en 6 penthouses, op een 5-laagse plint met o.a. parkeervoorzieningen en commerciële ruimten.

Parkstad Zuid

Rotterdam

287 huur- en koopappartementen en 8 stadswoningen "Imagine" met parkeervoorzieningen, sport/leisure, hospitality en sociale voorzieningen

Gouwpark

Zaandam

Op het terrein waar voorheen het Zaans Medisch Centrum stond worden ca. 250 woningen en appartementen in diverse typen gerealiseerd.

Amstelkwartier blok 8a

Amsterdam

55 huurappartementen, kinderdagverblijf met dakterras op de bovenste verdieping en een ondergrondse stallinggarage; duurzaam en energieneutraal.

Verbouw Oude Luxor Theater

Rotterdam

Uitbreiding theaterzaal en kleed- en relaxruimten en verbetering van opslag- en techniekruimten (bouwkostenbegeleiding en directievoering)

Bouwkosten- en procesmanagement

Bouwkostenbegeleiding van initiatieffase tot en met de uitvoering: met behoud van kwaliteit binnen budget projecten realiseren. Zonodig met een richtinggevende en sturende rol voor VGG Adviseurs tijdens het gehele traject

Exploitatieberekeningen

Analyses van volledige vastgoedexploitaties, zowel ten aanzien van kosten als mogelijke opbrengsten.

Aannemersselecties en aanbestedingen

Begeleiding van aannemersselecties en aanbestedingen, waarmee telkens een optimale prijs/kwaliteit verhouding wordt gezocht en waarbij de expertise van adviseurs én aannemers maximaal wordt benut alsmede risico's beheersbaar zijn.

Bouwkostenramingen / begrotingen

Bouwkostenramingen en begrotingen in elk planstadium die -met adviezen omtrent bouwstructuur, fasering, optimalisaties etc- een meerwaarde genereren voor het vervolgtraject.