Onafhankelijk en oplossingsgericht vastgoed advies

VGG Adviseurs heeft de jarenlange ervaring en deskundigheid om ontwikkelaars, bouwers, corporaties, architecten en gemeenten te voorzien van (bouw)kosten- en procesgericht vastgoed advies. In een continue veranderende markt kunt u van ons doordachte, marktconforme, vooruitstrevende, oplossingsgerichte, no-nonsense kostentechnische en procesgerichte adviezen verwachten.
Vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase, van grondexploitatie tot contractvorming: op het vlak van huisvesting, kantoren, parkeervoorzieningen, onderwijs, zorg en cultuur.
En ongeacht of het klein- of grootschalige projecten betreft dan wel nieuwbouw, onderhoud/renovatie of een combinatie ervan.

VGG profileert zich als de neutron tussen de andere krachten in het spectrum van vastgoed ontwikkeling en beheer. De neutron is in staat de positieve en negatieve krachten binnen een project of concern te activeren: neutraal gebied biedt het platform voor het creëren van oplossingen.

Casa Nova, Wijnhaven 65

Rotterdam

Naast "The Muse" verrijst de Casa Nova. De driehoekige woontoren omvat 110 appartementen en 6 penthouses, op een 5-laagse plint met o.a. parkeervoorzieningen en commerciële ruimten.

Euryza

Zwijndrecht

Euryza fase 2 "High & L'Eau" betreft de nieuwbouw van 56 appartementen met ondergronds parkeren

Parkstad Zuid

Rotterdam

287 huur- en koopappartementen en 8 stadswoningen "Imagine" met parkeervoorzieningen, sport/leisure, hospitality en sociale voorzieningen

Het Gemaalhuis

Hoofddorp

Een gevarieerde mix van 84 woningen: eengezinswoningen, dekwoningen, appartementen en twee penthouses. De architectuur is gebaseerd op historische gemalen en het project vormt de entree van Hoofddorp.

Gouwpark

Zaandam

Op het terrein waar voorheen het Zaans Medisch Centrum stond worden ca. 250 woningen en appartementen in diverse typen gerealiseerd.

Bouwkosten- en procesmanagement

Bouwkostenbegeleiding van initiatieffase tot en met de uitvoering: met behoud van kwaliteit binnen budget projecten realiseren. Zonodig met een richtinggevende en sturende rol voor VGG Adviseurs tijdens het gehele traject

Exploitatieberekeningen

Analyses van volledige vastgoedexploitaties, zowel ten aanzien van kosten als mogelijke opbrengsten.

Aannemersselecties en aanbestedingen

Begeleiding van aannemersselecties en aanbestedingen, waarmee telkens een optimale prijs/kwaliteit verhouding wordt gezocht en waarbij de expertise van adviseurs én aannemers maximaal wordt benut alsmede risico's beheersbaar zijn.

Bouwkostenramingen / begrotingen

Bouwkostenramingen en begrotingen in elk planstadium die -met adviezen omtrent bouwstructuur, fasering, optimalisaties etc- een meerwaarde genereren voor het vervolgtraject.