Kosten- en procesmanagement

Kostenmanagement

In alle planstadia levert VGG Adviseurs financiële onderbouwingen ten behoeve van haar advies: van grondexploitaties, haalbaarheidsstudies tot en met directie- en inschrijfbegrotingen.

Daarvoor maken wij gebruik van uiteenlopende, in eigen beheer ontwikkelde, modellen en kostenbestanden. Tevens worden hoeveelheden digitaal gemeten en in kaart gebracht zodat duidelijk is wat en waar gerekend is. De hieruit voortkomende informatie kan door aannemers direct gebruikt worden voor offerteaanvragen.

Alleen door dag en dagelijks midden in de markt te staan en informatiestromen vanuit ontwikkelende, uitvoerende en toeleverende partijen te monitoren kunnen wij de marktconformiteit van ons advies garanderen.

Als geen ander zijn wij daarbij in staat de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te bepalen of vastgelopen plannen weer vlot te trekken. Veel plannen zijn de afgelopen jaren in de koelkast gezet, maar kunnen -ook onder de huidige condities- wel degelijk levensvatbaar worden. Met onder meer programmawijzigingen, planoptimalisaties en realistische opbrengsten werken wij naar een oplossing waarmee er weer op verantwoorde wijze gebouwd en verbouwd kan worden. En dat met respect voor de belangen van álle betrokkenen.

Procesmanagement

Het komt geregeld voor dat in de voorbereidingsfase niet alleen behoefte is aan bouwkostenexpertise, maar ook aan een partij die -bijvoorbeeld vanuit budgettair oogpunt- de lijnen uitzet en bewaakt om de beoogde kwaliteiten te garanderen in het verdere proces. Het is dan een relatief kleine stap naar initiërend, probleemoplossend en dynamisch procesmanagement. De doelstelling is om voor de opdrachtgever een meerwaarde te creëren in de aanloop naar het uiteindelijke bouwproduct. Dus, te komen tot een optimale kosten kwaliteit verhouding van vastgoed, voor zowel de realisatie als later voor het beheer, wat zich vertaalt in een gunstig exploitatieresultaat.

Bij één van deze trajecten heeft VGG Adviseurs een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, met als doel tot een sneller en doelmatiger ontwerpproces te komen. Daartoe zijn wij gestart met een vertaling van het beoogde programma naar een massastudie, dat vervolgens de basis werd voor de berekening van het budget. Nadat programma, budget en bouwstructuur vastgesteld waren, werden de adviseurs geselecteerd, te starten met de constructeur. Na vaststelling van de gebouwstructuur werden de overige adviseurs, waaronder de architect, geselecteerd voor deelname aan het planteam. Dankzij deze aanpak kon binnen een tijdsbestek van 2 jaar met de bouw gestart worden.