Grondkosten

Voorcalculatie residuele grondwaarde

In onze visie is de grondexploitatie hét instrument om sturing te geven aan gemeentelijk huisvestingsbeleid. Maar, hoe kan snel en eenvoudig de actuele grondprijs bepaald worden? Een grondquote is eenvoudig, maar geeft vaak geen marktconforme prijs. Terwijl de residuele grondwaarde wel een marktconforme prijs geeft, maar niet eenvoudig en snel werkt.

VGG heeft daarom een alternatief systeem ontwikkeld, de zogenaamde residuele voorcalculatie. Met dit maatwerkmodel kan snel, op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten en het gewenste woningprogramma, een reële residuele grondwaarde worden vastgesteld op project- en gebiedsniveau. Bovendien kan het model worden gebruikt om een snelle, betrouwbare voorcalculatie van de grondopbrengsten te maken voor de vaststelling van de grondexploitatie op lokaal, gemeentelijk en provinciaal niveau.

Een marktconforme residuele grondwaarde is het evenwicht tussen enerzijds bouwkosten en vrij-op-naamprijzen en anderzijds de invulling van de vraag c.q. behoeften in de markt. Een gemeente kan de regie in handen houden voorafgaand aan de gronduitgifte. Referenties c.q. referentiewoningen die een goede afspiegeling vormen van het gemeentelijk woningbeleid staan daarvoor in het model centraal.

Een aantal gemeenten heeft dit model in gebruik. Daarnaast past VGG Adviseurs het model zelf toe bij de beantwoording van vragen die gemeenten stellen. Het model bevat een uitgebreid kostenbestand, gekoppeld aan de referentiewoningen, dat tenminste jaarlijks wordt aangepast.