Exploitatieberekeningen

Om de financiële haalbaarheid van een locatieontwikkeling te bepalen mag het niet ontbreken aan een goede inschatting van kosten en opbrengsten, alsook van risico’s en mogelijkheden. Dus géén globale kengetallen maar gebruik maken van actuele, projectspecifieke referenties en -kenmerken.

Vervolgens moet onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om de ontwikkeling daadwerkelijk haalbaar te maken.VGG Adviseurs heeft diverse methodieken voor exploitatieberekeningen ontwikkeld. Zo is een berekening van de investeringsruimte opgezet, om de mogelijkheden om een project aan een belegger aan te bieden te verhelderen. Daarvoor wordt een analyse gemaakt van de volledige vastgoedexploitatie, kosten en opbrengsten, en is er de mogelijkheid diverse scenario’s voor te stellen.

Met ons stichtingskostenmodel berekenen wij de residuele grondwaarde dan wel ontstaat de beschikbare aanneemsom op basis van grondquotes, e.e.a. in relatie tot de verkoop- en/of verhuuropbrengsten.