Beleidsmatige advisering bouwbedrijven

Wanneer, als gevolg van continue veranderende marktomstandigheden, bouwbedrijven de aansluiting met de markt verliezen ontstaat een vacuüm en komt de concurrentiepositie onder druk te staan. Veranderingen binnen de eigen organisatie om weer tot een gezonde bedrijfsvoering te komen zijn dan onontbeerlijk.

Voor bouwbedrijven die de aansluiting met de markt weer terug willen krijgen kan VGG als klankbord fungeren. Vanuit onze onafhankelijke positie en met onze expertise houden wij hen een spiegel voor. Juist de natuurlijke tegenstelling die tussen VGG en bouwbedrijven bestaat brengt het beste boven.

De dualiteit wordt onder meer gevonden in het beiden -op eigen wijze- calculeren van een project en vervolgens uitgangspunten en uitkomsten met elkaar te vergelijken en bespreken. Daarbij raken wij niet enkel de calculatie, maar worden ook de inkoop en directie betrokken in vernieuwde prijsvormingsprocessen.