Aannemersselecties en aanbestedingen

De veranderde rollen én behoeften van opdrachtgevers en aannemers zorgen er mede voor dat traditionele aanbestedingen in deze tijd niet meer volstaan. Sterker nog, bestek en uitgewerkte tekeningen die omschreven wat de aannemer moest realiseren zijn definitief verleden tijd.

Inmiddels is er behoefte aan een tijdige inbreng van expertise vanuit marktpartijen: niet alleen om faalkosten te reduceren, maar ook om transparanter samen te werken voor een betere en snellere afstemming tussen betrokken partijen. Aannemers worden in een eerder stadium gevraagd met hun kennis en kunde aan te sluiten voor een gezamenlijke, verdere uitwerking. Dit vereist een geheel andere visie op de formulering van een deugdelijke uitvraag.
VGG Adviseurs is in staat om voor elke opgave een gedegen uitvraag te formuleren. De essentie daarbij is de kennis en ervaring van de aannemer en planteamleden maximaal te benutten en eventuele planrisico’s inzichtelijk te hebben.

Zowel opdrachtgevers, planteamleden en aannemers spreken van een positieve en constructieve aanpak, omdat het wezenlijk invulling geeft aan de behoeften en verwachtingspatronen.