Onafhankelijk en vooral oplossingsgericht vastgoed advies

VGG Adviseurs heeft de jarenlange ervaring en deskundigheid om ontwikkelaars, corporaties, architecten en bouwbedrijven in een continue veranderende markt te voorzien van doordachte, vooruitstrevende, no-nonsense adviezen.

Vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase adviseren wij omtrent grondexploitatie, bouwkosten, opbrengsten, programmawijzigingen, aanbestedingsvormen, meer- en minderwerk etc.
Ons speelveld bevindt zich op het vlak van huisvesting, onderwijs, zorg, sport, retail en leisure. Ongeacht of het klein- of grootschalige projecten betreft dan wel nieuwbouw, onderhoud/renovatie of een combinatie ervan.

Studentenhuisvesting Johanna

Utrecht

Bouwkostenbegeleiding t/m realisatiefase, begeleiding selectie adviseurs en aannemer

Brouwersdijk Crispijn

Dordrecht

Bouwkostenbegeleiding en begeleiding aannemersselectie

Revitalisatie Bloemenbuurt

Hilversum

Multifunctioneel centrum Antares

Leusden

Transformatie Wijnhaven

Den Haag

Bouwkostenbegeleiding met adviserende rol richting zowel de ontwikkelende als uitvoerende tak van de organisatie.

Bouwkosten- en procesmanagement

Bouwkostenbegeleiding van initiatieffase tot en met de uitvoering: met behoud van kwaliteit binnen budget projecten realiseren. Zonodig met een richtinggevende en sturende rol voor VGG Adviseurs tijdens het gehele traject

Exploitatieberekeningen

Analyses van volledige vastgoedexploitaties, zowel ten aanzien van kosten als mogelijke opbrengsten.

Prijzenboek onderhoud

Het door VGG Adviseurs ontwikkelde prijzenboek bevat accurate, marktconforme en landelijk dekkende prijzen en normen voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Aannemersselecties en aanbestedingen

Begeleiding van aannemersselecties en aanbestedingen, waarmee telkens een optimale prijs/kwaliteit verhouding wordt gezocht en waarbij de expertise van adviseurs én aannemers maximaal wordt benut alsmede risico's beheersbaar zijn.

Bouwkostenramingen / begrotingen

Bouwkostenramingen en begrotingen in elk planstadium dat met een advies meerwaarde genereert voor het vervolgtraject.