Onafhankelijk en vooral oplossingsgericht vastgoed advies

VGG Adviseurs heeft de jarenlange ervaring en deskundigheid om ontwikkelaars, bouwers, corporaties, architecten en gemeenten te voorzien van (bouw)kosten- en procesgerichte adviezen. In een continue veranderende markt kunt u van ons doordachte, marktconforme, vooruitstrevende, oplossingsgerichte, no-nonsense adviezen en calculaties verwachten.

Vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase, van grondexploitatie tot contractvorming: op het vlak van huisvesting, kantoren, parkeervoorzieningen, onderwijs, zorg en cultuur. En ongeacht of het klein- of grootschalige projecten betreft dan wel nieuwbouw, onderhoud/renovatie of een combinatie ervan.

VGG profileert zich als de neutron tussen de andere krachten in het spectrum van vastgoed ontwikkeling en beheer. De neutron is in staat de positieve en negatieve krachten binnen een project of concern te activeren: neutraal gebied biedt het platform voor het creëren van oplossingen.

VGG spiegelt, erkent en respecteert ieders belangen, doorgrondt problemen en denkt in oplossingen. Telkens weer worden inhoud én proces met elkaar verbonden door onderhandelende kostenadviseurs.

Het Gemaalhuis

Hoofddorp

84 woningen, appartementen en grondgebonden woningen

Hoog Lindoduin

Den Haag (Scheveningen)

Ingrijpende verbetering appartementencomplex

Overhoeks fase 3.1

Amsterdam

292 huur- en koopwoningen

Spaarndammer schoollocatie

Amsterdam

74 woningen Spaarndammerschoollocatie

The Muse, Wijnhaven 69

Rotterdam

94 koopappartementen van 80-200 m2, parkeergarage en commerciële ruimten

Bouwkosten- en procesmanagement

Bouwkostenbegeleiding van initiatieffase tot en met de uitvoering: met behoud van kwaliteit binnen budget projecten realiseren. Zonodig met een richtinggevende en sturende rol voor VGG Adviseurs tijdens het gehele traject

Exploitatieberekeningen

Analyses van volledige vastgoedexploitaties, zowel ten aanzien van kosten als mogelijke opbrengsten.

Prijzenboek onderhoud

Het prijzenboek bevat accurate, marktconforme en landelijk dekkende prijzen en normen voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Aannemersselecties en aanbestedingen

Begeleiding van aannemersselecties en aanbestedingen, waarmee telkens een optimale prijs/kwaliteit verhouding wordt gezocht en waarbij de expertise van adviseurs én aannemers maximaal wordt benut alsmede risico's beheersbaar zijn.

Bouwkostenramingen / begrotingen

Bouwkostenramingen en begrotingen in elk planstadium die -met adviezen omtrent bouwstructuur, fasering, optimalisaties etc- een meerwaarde genereren voor het vervolgtraject.