Onafhankelijk en vooral oplossingsgericht vastgoed advies

VGG Adviseurs heeft de jarenlange ervaring en deskundigheid om ontwikkelaars, bouwers, corporaties, architecten en gemeenten te voorzien van (bouw)kosten- en procesgerichte adviezen. In een continue veranderende markt kunt u van ons doordachte, marktconforme, vooruitstrevende, oplossingsgerichte, no-nonsense kostentechnische en procesgerichte adviezen verwachten. Vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase, van grondexploitatie tot contractvorming: op het vlak van huisvesting, kantoren, parkeervoorzieningen, onderwijs, zorg en cultuur.
En ongeacht of het klein- of grootschalige projecten betreft dan wel nieuwbouw, onderhoud/renovatie of een combinatie ervan.

Interesse in ons vak en ambitieus? Kom kennismaken!
Bel: 010 – 442 15 88 of email: info.capelle@vgg.nl

VGG profileert zich als de neutron tussen de andere krachten in het spectrum van vastgoed ontwikkeling en beheer. De neutron is in staat de positieve en negatieve krachten binnen een project of concern te activeren: neutraal gebied biedt het platform voor het creëren van oplossingen. Dat is van belang, omdat de ontwikkelingen in de afgelopen jaren ertoe hebben geleid dat, qua kennis, het gat tussen ontwikkelen en bouwen verder vergroot is.

VGG spiegelt, erkent en respecteert ieders belangen, doorgrondt problemen en denkt in oplossingen. Telkens weer worden inhoud én proces met elkaar verbonden door onderhandelende kostenadviseurs: sturen op een maakbaar, haalbaar en afzetbaar project waarbij alle partijen zich kunnen committeren aan gerechtvaardigde, verdedigbare keuzes en uitkomsten.

Rive Republic

Rotterdam, Rivium

Het voormalige kantoorgebouw "De Rijckevorsel" op het Rivium wordt, als eerste complex, getransformeerd tot wooneenheden. Rive Republic bestaat uit 111 studio's en appartementen.

Casa Nova, Wijnhaven 65

Rotterdam

Naast het in aanbouw zijnde "The Muse" verrijst Casa Nova. De driehoekige woontoren omvat 110 appartementen en 6 penthouses, op een 5-laagse plint met o.a. parkeervoorzieningen en commerciële ruimten.

Het Gemaalhuis

Hoofddorp

Bouwkostenbegeleiding

Gouwpark

Zaandam

Bouwkostenbegeleiding

Mybase-S, Strijp-S

Eindhoven

Bouwkostenbegeleiding

Bouwkosten- en procesmanagement

Bouwkostenbegeleiding van initiatieffase tot en met de uitvoering: met behoud van kwaliteit binnen budget projecten realiseren. Zonodig met een richtinggevende en sturende rol voor VGG Adviseurs tijdens het gehele traject

Exploitatieberekeningen

Analyses van volledige vastgoedexploitaties, zowel ten aanzien van kosten als mogelijke opbrengsten.

Prijzenboek onderhoud

Het prijzenboek bevat accurate, marktconforme en landelijk dekkende prijzen en normen voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Aannemersselecties en aanbestedingen

Begeleiding van aannemersselecties en aanbestedingen, waarmee telkens een optimale prijs/kwaliteit verhouding wordt gezocht en waarbij de expertise van adviseurs én aannemers maximaal wordt benut alsmede risico's beheersbaar zijn.

Bouwkostenramingen / begrotingen

Bouwkostenramingen en begrotingen in elk planstadium die -met adviezen omtrent bouwstructuur, fasering, optimalisaties etc- een meerwaarde genereren voor het vervolgtraject.